Відділ освіти Хорольської

районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

 

На допомогу вчителю біології

(теми екскурсій,

практичних та лабораторних робіт,

рекомендації щодо ведення класного журналу )

 

2009

 

 

 

Упорядник  Шип А.А., методист РМК

 

 

Збірка містить тематичний перелік лабораторних та практичних робіт з біології

 на 2009/10 н.р. за програмою загальноосвітніх навчальних закладів та профільними програмами.

Матеріали будуть корисними вчителям біології та заступникам директорів з навчально-виховної роботи.

 

 

 

 

На виконання програми з біології

для загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Клас

Лабораторні

роботи

Практичні

роботи (завдання)

Екскурсії

Письмові

контрольні роботи

Загальна

кількість

годин

5

-

8

1

2

35

6

-

6

3

2

35

7

1;2;3*;4;5*; 6;7;8*;9;10;11;12;13;

14;15;16;17.

4

4

2

70

8

1 - 14

2 (завдання)

4

2

70

9

10 

10

1

2

105

10

8

1

-

2

34

11

1;2;3.

4*.

3

4

2

68

 

 * - зірочкою позначені лабораторні роботи, які можна замінити демонстрацією. Така форма проведення дозволяє не виставляти оцінки за роботу.

  

 

5 клас – інтегрований курс „Природознавство” 

Практичні роботи: 

-         №1  „Визначення маси та розмірів тіла”;

-         №2  „Очищення сумішей. Очищення забрудненої кухонної солі”;

-         №3  „Вивчення розчинності речовин”;

-         №4  „Вивчення впливу світла на рослини”;

-         №5  „Визначення сторін горизонту за допомогою сонця”;

-         №6  „Властивості води”;

-         №7  „Позначення на контурній карті водних об’єктів України”;

-         №8  „Позначення на контурній карті основних форм рельєфу України”

Екскурсії.

                  „Вивчення сезонних явищ  природі”.

 

6 клас – інтегрований курс „Природознавство” 

Практичні роботи:

-         № 1  „Ознайомлення з будовою рослин”;

-         № 2  „Способи розмноження рослин”;

-         № 3  „Складання харчового ланцюга в екосистемі акваріума”;

-         № 4  „Дослідження складу та властивостей ґрунту”;

-         № 5  „Підготовка насіння до посіву”;

-         № 6  „Вимірювання сили”.

 

Екскурсії.

-         № 1  „Ознайомлення з природними та штучними екосистемами”;

-         № 2  „Спостереження за роботою машин та механізмів”;

-         № 3  „Вивчення рослин та тварин штучних екосистем своєї місцевості”.   

 

7 клас. Розділи: І – „Рослини”, ІІ – „Різноманітність рослин”, ІІІ – „Гриби та лишайники”, ІV – „Бактерії”, V – „Організми і середовище існування”.

Практичні роботи:

-         № 1 „Вегетативне розмноження рослин”;

-         № 2 „Визначення рослин класу Дводольні”;

-         № 3 „Визначення рослин класу Однодольні”;

-         № 4 „Розпізнавання видів кімнатних рослин”.

 

Лабораторні роботи:

-         № 1  „Будова клітини рослин”;

-         № 2  „Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня”;

-         № 3*  „Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями”;

-         № 4  „Пагін і його будова. Різноманітність пагонів”;

-         № 5*  „Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями”;

-         № 6   „Видозміни пагона”;

-         № 7   „Будова і різноманітність листків”;

-         № 8* „Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями”;

-         № 9   „Будова і різноманітність квіток”;

-         № 10  „Будова і різноманітність плодів”;

-         № 11 „Будова водорості”;

-         № 12 „Будова  мохоподібних”;

-         № 13 „Будова плавуна булавоподібного і хвоща польового”;

-         № 14 „Будова чоловічої папороті”;

-         № 15 „Будова голонасінних рослин”;

-         № 16 „Будова нижчих грибів”;

-         № 17 „Будова вищих грибів”.

 

Екскурсії:

-         № 1  „Природа рідного краю”;

-         № 2  „Ознайомлення з сезонними явищами в житті рослин”;

-         № 3  „Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів”;

-         № 4  „Пристосування рослин до життя в екосистемі”.

 

 

8 клас – світ тварин.

Лабораторні роботи:

-         № 1  „Вивчення особливостей тваринних клітин і тканини”;

-         № 2 „Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума ”;

-         № 3   „Вивчення будови прісноводної гідри ”

-         № 4  „Вивчення зовнішньої будови та характеру руху кільчастих червів”

-         № 5 „Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування”;

-         № 6 „Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові комах до середовища існування”;

-         № 7 „Визначення комах з допомогою картки-визначника”;

-         № 8 «Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків»

-         № 9 «Порівняння та визначення черепашок молюсків»

-         № 10* «Зовнішня та внутрішня будова ланцетника»

-         № 11 «Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб»

-         № 12 «Порівняння скелетів земноводних та риб»

-         № 13 «Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я»

-         № 14 «Вивчення особливостей будови скелета птахів»

 


Практичні завдання:

-         Спостереження за поведінкою домашніх тварин, диких тварин  у природі, участь у заходах з охорони природи;

-         Складання колекцій комах-шкідників саду і горду. Розпізнавання найпоширеніших шкідників.

Екскурсії:

-         № 1 «Ознайомлення з різноманітністю та процесами життєдіяльності тварин-гідробіонтів»

-         № 2 «Ознайомлення з різноманітністю комах, голосами птахів, вивчення слідів ссавців»

-         № 3 «Ознайомлення з  комахами-шкідниками с/г»

-         № 4 «Ознайомлення з різноманітністю комах та хребетних тварин»

 

9 клас – біологія людини

Лабораторні роботи:

-         № 1* „Мікроскопічна будова кісткової, хрящової, м’язової тканин”

-         № 2 «Втома при статичному та динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми»;

-         № 3 «Мікроскопічна будова крові людини»;

-         № 4 «Дія ферментів слини на крохмаль»;

-         № 5 «Будова шкіри, нігтя волосини (макро і мікроскопічна)»

-         № 6 «Будова головного мозку  людини (вивчення за муляжами, моделями пластинчастими препаратами)»;

-         № 7 „Визначення акомодації ока”;

-         № 8  „Виявлення сліпої плями на сітківці ока”;

-         № 9  „Вимірювання порогу слухової чутливості”;

-         № 10  „Безумовні рефлекси людини”.

 

Практичні роботи:

-         № 1  „ Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи”;

-         № 2 «Вимірювання частоти серцевих скорочень артеріального тиску»;

-         № 3 «Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження»;

-         № 4 «Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні кровообігу»

-         № 5 «Антропометричні виміри»;

-         № 6 «Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам»

-         № 7 «Вимірювання температури тіла в різних його ділянках (пахова ямка, ротовий отвір)»

-         № 8  „Дослідження різних видів пам’яті”;

-         № 9  „Визначення типу темпераменту”;

-         № 10  „Виявлення професійних схильностей”;

 

Екскурсії:

                          „До природничого музею”.

 

10 клас – загальна біологія

Лабораторні роботи:

-         № 1  „Визначення деяких органічних молекул”;

-         № 2  „Вивчення властивостей ферментів”;

-         № 3  „Будова клітин прокаріотів та еукаріотів”;

-         № 4  „Рух цитоплазми, явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин”;

-         № 5  „Мітотичний поділ клітини”;

-         № 6  „Будова хромосом”;

-         № 7  „Будова тканин організму рослин”;

-         № 8  „Будова тканин організму тварин”;

 

Практичні роботи:

             -  № 1  „Розв’язування елементарних вправ з молекулярної біології”.

 

11 клас – загальна біологія

 

Лабораторні роботи:

§       № 1* (9) „Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння”;

§       № 2  (10) „Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої”;

§       № 3  (11) „Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”;

§       № 4*  (12)  „Ембріогенез хордових”.

 

Практичні роботи:

§       № 1 (2)  „Розв’язання типових задач з генетики”;

§       № 2 (3)  „Вивчення морфологічного критерію виду”;

§       № 3 (4)  „Розв’язування задач з екології”.

Екскурсії:

§       № 1  „Впровадження нових сортів рослин у господарствах”;

§       № 2  „Способи розмноження рослин або методи розведення птахів”;

§       № 3  „Різноманітність видів у природі” – до природничого музею;

§       № 4  „Історія розвитку життя на Землі” – до музею природознавства.

 

   

    На виконання програми для природничого

(біолого-хімічного, екологічного) профілю навчання.

 

Клас

Лабораторні

роботи

Практичні

роботи

Екскурсії

Письмові

контрольні роботи

Загальна

кількість

годин

10

11

11

-

2

105

11

5

15

4

2

102

 

         10 клас.

         Лабораторні роботи:

§       № 1   „Властивості води”;

§       № 2  „Визначення деяких органічних молекул”;

§       № 3  „Властивості білків. Вивчення властивостей ферментів”;

§       № 4  „Будова клітин прокаріотів та еукаріотів”;

§       № 5  „Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра”;

§       № 6  „Рух цитоплазми, явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин”;

§       № 7  „Вивчення будови одно- та двомембранних органел на мікропрепаратах і електронограмах”;

§       № 8  „Мітотичний поділ клітини. Будова хромосом”;

§       № 9  „Мейотичний поділ клітини”;

§       № 10  „Риси подібності вольвоксу з найпростішими та багатоклітинними організмами”;

§       № 11  „Будова тканин організму рослин та тварин”.

 

       Практичні роботи:

§       № 1  „Визначення вмісту води у власному організмі”;

§       № 2  „Оцінювання складових раціону людини”;

§       № 3  „Порівняльна характеристика ДНК та РНК”;

§       № 4  „Розв’язування елементарних вправ з молекулярної біології”;

§       № 5  „Порівняльна характеристика про- та еукаріот”;

§       № 6  „Розв’язування елементарних вправ з транскрипції та реплікації”;

§       № 7  „Порівняльний аналіз фото- та хемосинтезу”;

§       № 8  „Порівняльний аналіз дихання та горіння”;

§       № 9  „Розв’язування елементарних вправ з трансляції”;

§       № 10  „Порівняльний аналіз мітозу та мейозу”;

§       № 11  „Симптоми вірусних та бактеріальних захворювань”.

 

11 клас.

Лабораторні роботи:

§       № 1  „Вивчення процесу гаметогенезу на постійних препаратах”;

§       № 2  „Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”;

§       № 3  „Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої”;

§       № 4  „Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння”;

§       № 5  „Ембріогенез хордових”.

 

Практичні роботи:

§       № 1  „Розв’язання типових задач з генетики”;

§       № 2  „Опис фенотипів місцевих видів рослин і тварин”;

§       № 3  „Типи мутацій”;

§       № 4  „Характеристика віддаленої гібридизації у рослин та тварин”;

§       № 5  „Методи генної інженерії”;

§       № 6  „Розв’язування задач з екології”;

§       № 7  „Складання харчових ланцюгів, сіток, екологічних пірамід на прикладі місцевих екосистем (водойми, лісу, болота, тощо)”;

§       № 8  „Складання режиму дня з урахуванням біологічних ритмів людини”;

§       № 9  „Порівняльна характеристика природних та штучних екосистем”;

§       № 10  „Складання схеми кругообігу речовин у біосфері”;

§       № 11  „Складання схеми основних джерел забруднення біосфери свого регіону”;

§       № 12  „Порівняльна характеристика штучного та природного добору”;

§       № 13  „Опис рослин та тварин”;

§       № 14  „Визначення найважливіших для своєї місцевості родин квіткових рослин”;

§       № 15  „Основні етапи антропогенезу”. 

 

Екскурсії:

·       № 1  „Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма)”;

·       № 2  „Способи розмноження рослин (оранжерея, теплиця, дослідна станція) або методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат”;

·       № 3  „Різноманітність видів у природі” – до природничого музею;

·       № 4  „Історія розвитку життя на Землі” – до музею природознавства”.

 

  

 

На виконання програми

для універсального та технічного

профілю навчання.

 

Клас

Лабораторні

роботи

Практичні

роботи

Екскурсії

Письмові

контрольні роботи

Загальна

кількість

годин

10

8

1

-

2

35

11

3

3

4

2

68

        

10 клас:

Лабораторні роботи:

 

§       № 1  „Визначення деяких органічних молекул”;

§       № 2  „Вивчення властивостей ферментів”;

§       № 3  „Будова клітин прокаріотів та еукаріотів”;

§       № 4  „Рух цитоплазми, явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин”;

§       № 5 „Мітотичний поділ клітини”;

§       № 6 „Будова хромосом”;

§       № 7  „Будова тканин тваринного організму”;

§       № 8  „Будова тканин рослинного організму”.

        

Практична робота:

§       № 1  „Розв’язування елементарних вправ з молекулярної біології”.

        

11 клас:

Лабораторні роботи:

§       № 1 „Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої”;

§       № 2 „Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”;

§       № 3  „Ембріогенез хордових”.

 

Практичні роботи:

§       № 1  „Розв’язання типових задач з генетики”;

§       № 2  „Розв’язування задач з екології”;

§       № 3  „Складання схеми кругообігу речовин”.

 

Екскурсії:

§       № 1  „Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма тощо)”;

§       № 2  „Способи розмноження рослин або методи розведення птахів”;

§       № 3  „Різноманітність видів у природі” – до природничого музею;

§       № 4  „Історія розвитку життя на Землі” – до музею природознавств

 

На виконання програми

для фізико-математичного

профілю навчання.

 

Клас

Лабораторні

роботи

Практичні

роботи

Екскурсії

Письмові

контрольні роботи

Загальна

кількість

годин

10

8

1

-

2

35

11

3

4

1

2

34

 

10 клас.

        Лабораторні роботи:

§       № 1   „Властивості води”;

§       № 2  „Визначення деяких органічних молекул”;

§       № 3  „Вивчення властивостей ферментів”;

§       № 4  „Будова клітин прокаріотів та еукаріотів”;

§       № 5  „Рух цитоплазми, явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин”;

§       № 6  „Мітотичний поділ клітини”;

§       № 7 „Будова хромосом”;

§       № 8  „Будова тканин тваринного та рослинного організмів”

 

Практичні роботи:

§       № 1  „Розв’язування елементарних вправ з молекулярної біології”;

§       № 2  „Визначення вмісту води у власному організмі”;

§       № 3  „Порівняльний аналіз процесів дихання та горіння”;

 

11 клас.

Лабораторні роботи:

§       № 1 „Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої”;

§       № 2 „Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”;

§       № 3  „Ембріогенез хордових”.

 

Практичні роботи:

§       № 1  „Розв’язання типових задач з генетики”;

§       № 2  „Типи мутацій”;

§       № 3  „Розв’язування задач з екології”;

§       № 4  „Складання схеми кругообігу речовин”.

 

Екскурсія:

§        „Історія розвитку життя на Землі” – до музею природознавства.

 

 

На виконання програми

для філологічного,

суспільно-гуманітарного,

художньо-естетичного

профілю навчання.

 

Клас

Лабораторні

роботи

Практичні

роботи

Екскурсії

Письмові

контрольні роботи

Загальна

кількість

годин

10

6

2

-

2

34

11

3

3

3

2

34

 

                   10 клас.

         Лабораторні роботи:

 

§       № 1  „Вивчення властивостей ферментів”;

§       № 2  „Будова клітин прокаріотів та еукаріотів”;

§       № 3  „Рух цитоплазми, явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин”;

§       № 4 „Мітотичний поділ клітини”;

§       № 5 „Будова хромосом”;

§       № 6 „Будова тканин тваринного та рослинного організмів”;

 

Практичні роботи:

§       № 1  „Розв’язування елементарних вправ з молекулярної біології”;

§       № 2  „Оцінювання дієти і раціону людини”;

 

 

11 клас.

Лабораторні роботи:

§       № 1 „Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої”;

§       № 2 „Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи”;

§       № 3  „Ембріогенез хордових”.

 


Практичні роботи:

§       № 1  „Розв’язання типових задач з генетики”;

§       № 2  „Розв’язування задач з екології”;

§       № 3  „Складання схеми кругообігу речовин”.

 

Екскурсії:

§       № 1  „Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма тощо)”;

§       № 2  „Різноманітність видів у природі” – до природничого музею;

§       № 3  „Історія розвитку життя на Землі” – до музею природознавства.

 


Інструкція

з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

1.    Загальні положення

 

1.1. Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

1.2. Дія Інструкції поширюється на загальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності.

 

2. Порядок ведення класного журналу

 

2.1.        Загальні вимоги до  ведення класного журналу

 

Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу,  в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять,  стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

І «Облік відвідування»;

II «Облік навчальних досягнень учнів»;

III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»;

IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;

VI «Загальні відомості про учнів»;

VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;

VIII «Зауваження до ведення журналу».

Журнали класів на одній паралелі позначаються  цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б клас тощо.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу  класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності  навчання здійснює керівник навчального закладу або  його заступник з навчально-виховної роботи.  

Ведення журналу здійснюється  класним керівником та вчителями. Вони  несуть особисту відповідальність за  своєчасність, стан та достовірність записів.

         Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов  частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

Записи проводяться чорнилами (пастою)  одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Класний керівник заповнює  розділи: І «Облік відвідування»; V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;  VI «Загальні відомості про учнів»; VII «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні» та переносить до розділу ІV «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок.

У розділі І «Облік відвідування» відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н – відсутність учня (учениці)хв - відсутність  через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків. Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається  підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

Відсутність учня (учениці) на уроці позначається  літерою н.

У розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

У разі проведення здвоєних  уроків (у тому числі семінарських занять)  дата і тема  кожного уроку (семінару)   записуються окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою)  і його результати позначаються  цифрами від 1 до 12.  Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).

Учням, які за станом здоров’я  зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових  та річного балів   робиться відповідний запис : зар. (зараховано).

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету  «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних,  семестрових  та річного балів   робиться відповідний  запис:  зв. (звільнений (а)).

Учням, які прибули з інших країн та у поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні  семестрових  та річного балів   робиться відповідний  запис:  вивч. (вивчав (ла)).

При оцінюванні  кожного з  видів мовленнєвої діяльності (українська мова, іноземні мови, мови національних меншин) оцінки виставляються та враховуються як поточні.

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У випадку відсутності вчителя  педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує  «заміна», прізвище,  ініціали та засвідчує запис  власним підписом.

У розділі III журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені  Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.

Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.

 

2.2.        Контроль за веденням класного журналу

 

Перевірка  керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи,  уповноважені відповідними органами управління освітою, які  мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, -  термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату  про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням  як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

               

3. Оцінювання навчальних досягнень учнів

 

3.1. Загальні поняття

 

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне),  державна підсумкова атестація.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.

Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових  робочого навчального плану закладу.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення  оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на І та ІІ семестри. Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи  протягом навчального дня.

 

3.2.   Виставлення оцінок до класного журналу      (Додаток )

 

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).   

Тематична оцінка  виставляється до класного журналу в колонку з надписом  Тематична   без дати.       

При виставленні тематичної оцінки  враховуються  всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації  при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я)  на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична  виставляється н/а (не атестований(а)).  

Тематична оцінка не підлягає коригуванню.  

 Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом  І семестр, ІІ семестр. Семестрове  оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому  мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність  змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр  виставляється  н/а (не атестований(а)).

 Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка  виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок  відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

 Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об’єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність за об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 червня поточного навчального року.

Підвищення семестрової оцінки учнями:

-  9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

-  10-11(12)-х класів -  не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без  зазначення дати  не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.

У випадку не атестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА  без зазначення дати.  

За бажанням випускників  навчальних закладів системи загальної се­редньої освіти як  державна підсумкова атестація можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу. У такому випадку результати  зовнішнього незалежного оцінювання з конкретного предмету виставляються до журналу  у колонку з надписом ДПА.

Прізвища учнів, які виявили бажання зараховувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як державну підсумкову атестацію,  до протоколів проведення державної підсумкової атестації з предмету не вносяться.

Учням, які не  пройшли державну  підсумкову атестацію,  у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений (а)).

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.       

 

3.3. Оцінювання  навчальних  екскурсій  та навчальної практики.

 

Екскурсії,  передбачені змістом навчальної програми,   обліковуються на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та можуть оцінюватися  вчителем.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 №1/9 061) навчальна практика  оцінюється  і обліковується  на окремих спеціально відведених сторінках журналу.

Оцінки за навчальну практику та навчальні екскурсії виставляються в журнал окремим рядком та можуть враховуватись при виставленні річних оцінок з відповідних предметів.  

 

 

Література:

-         Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія.  7-11 класи. Київ, 2005.

-         Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство. 5-6 класи. Київ, 2005.

-         Програми для профільних класів. Біологія. 10-11 класи. Київ. 2004.

-         Наказ МОН України №496 від 3 червня 2008 року Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів  5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 
Додаток

 

__Біологія____

(назва предмета)

п/п

 

Розмноження і розвиток рослин

 

02

09

04

  09

09

09

11

09

16

09

18

09

23

09

25

09

30

09

02

10

тематична

04

10

тематична

24

10

тематична

І семестр

скоригована

1

Антоненко Роман

 

10

 

11

 

 

11

11

 

 

11

 

10

 

11

11

 

2

Бабенко Андрій

 

 

9

9

 

 

 

9

 

10

9

 

9

 

10

9

10

3

Волошина Анна

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н/а

 

8

 

8

8

 

4

Гриценко Іван

 

7

 

6

 

 

5

6

6

 

6

 

6

 

7

6

 

5

Гайдар Інна

 

 

 

9

10

 

 

10

 

10

10

 

10

 

9

10

 

6

Довбня Олена

 

 

 

10

 

 

11

10

 

 

10

 

10

 

11

10

 

7

Ковтун Іван

 

9

 

8

 

 

 

9

9

 

9

 

10

 

10

9

 

 

 

 

Вчитель_____________________________________________

 

п/п

 

 

 

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

 

Мусієнко М.М. Біологія.

7 клас, Київ, Ґенеза, 2007

1

02/09

Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Загальна характеристика царства Рослини.

 

§ 3

2

04/09

Будова рослинної клітини. Л.р. №1 «Будова рослинної клітини» (групова)

§ 4-6

3

09/09

Корінь і коренева система. Л.р. № 2 «Корінь і кореневі системи» (демонстраційна)

§ 7

4

11/09

Внутрішня будова кореня. Л.р. № 2 «Внутрішня будова кореня» (індивідуальна)

§ 11-12

5

16/09

Пагін і його будова. Л.р. № 3 «Пагін і його будова» (демонстраційна)

§ 14

8

25/09

Листок – бічний орган пагона. Біологічний диктант.

§ 18, 22

10

02/10

Основні процеси життєдіяльності.

Повт. §§ 9 - 23


Рекомендації учителям біології, природознавства та основ здоров’я:

 

Ø     посилити увагу до пізнання природи і використання отриманих знань у повсякденному житті, розуміння необхідності здорового способу життя, збереження власного здоров’я;

Ø     акцентувати увагу на санітарно-гігієнічних аспектах здорового способу життя, убезпеченні школярів від шкідливих звичок та загрози інфікування різними хворобами, у тому числі туберкульозом та ВІЛ;

Ø     приділити увагу посиленню практичної складової біології, природознавства та основ здоров’я;

Ø     посилити діяльнісний підхід до викладання біології, природознавства та основ здоров’я (порівняння, розпізнавання, визначення, проведення спостережень,  проведення дослідів тощо);

Ø     посилити увагу формуванню у школярів умінь порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Ø     систематично повторювати найскладніші та найважливіші для сприйняття школярів знання (класифікації органічного світу, обмін речовин, екологічні закономірності тощо);

Ø     приділяти велику увагу контролю знань, проводячи постійний моніторинг при вивченні окремих тем і розділів (поурочний, тематичний, семестровий тощо);

Ø     постійно працювати з тестовими завданнями;

Ø     належну увагу приділити роботі з обдарованими учнями та тими учнями, що цікавляться біологією, використовуючи індивідуальні і гурткові форми роботи, залучати обдарованих школярів до участі в різноманітних предметних конкурсах;

Ø     залучати учнів до інтерактивного природничого конкурсу "КОЛОСОК", який проводиться для учнів 3–8 класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою розвитку інтересу школярів до вивчення природничих дисциплін і підтримки талановитих учнів;

Ø     удосконалити методику відбору учнів для навчання у класах природничого профілю;

Ø     уроки біології, природознавства та основ здоров’я проводити у формі тренінгів або з використанням інтерактивних методик.


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

 

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховується:

       - рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок людини і природи;

- рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під час розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;

       - рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та дослідження природи, виконання лабораторних та практичних робіт.

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

 

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) з допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти; знає правила техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт

2

Учень (учениця) намагається відтворити окремі факти, з допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита), наводить елементарні приклади біологічних об’єктів і їх окремі ознаки; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без оформлення

3

Учень (учениця) відтворює окремі факти, з допомогою вчителя або з використанням підручника фрагментарно характеризує окремі ознаки біологічних об’єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без належного оформлення

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя або з використанням підручника відтворює незначну частину навчального матеріалу, дає визначення окремих біологічних понять, дає неповну характеристику загальних ознак біологічних об’єктів; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з неповним їх оформленням

5

Учень (учениця) відтворює основний зміст навчального матеріалу, відповідаючи на запитання вчителя; характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів; дає визначення окремих біологічних понять; наводить приклади, що ґрунтуються на матеріалі підручника; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, частково оформляє їх

6

Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, частково дотримується логіки його викладу; відповідає на окремі запитання; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом; у відповідях допускає помилки; розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі з допомогою вчителя; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх без висновків

III. Достатній

7

Учень (учениця) самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, застосовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять; характеризує основні положення біологічної науки, допускаючи у відповідях неточності; розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі звертаючись за консультацією до вчителя; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робить висновки з допомогою вчителя

8

Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; виправляє допущені помилки; розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись алгоритмом; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робить неповні висновки

9

Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання; з допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв’язки; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам явищам і процесам живої природи; розв’язує стандартні пізнавальні завдання; виправляє власні помилки; самостійно розв’язує типові біологічні вправи і задачі; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить нечітко сформульовані висновки

IV. Високий

10

Учень (учениця) системно відтворює навчальний матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання; розкриває суть біологічних явищ, процесів; аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно-наслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі у межах програми; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить чітко сформульовані висновки

11

Учень (учениця) логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; обґрунтовано відповідає на запитання; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи; наводить приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях; оцінює біологічні явища, закони; виявляє і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі; за інструкцією ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить логічно побудовані висновки

12

Учень (учениця) виявляє міцні й глибокі знання з біології; вільно відповідає на ускладнені запитання, з використанням міжпредметних зв’язків; самостійно характеризує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання; користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; вільно розв’язує біологічні вправи і задачі різного рівня складності відповідно до навчальної програми; ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані висновки